Makkelijk Lezen Plein (MLP)

Makkelijk Lezen Plein (MLP)
Dyslexie

Nieuw in de bibliotheek:
Makkelijk Lezen Plein (MLP)

Kinderen met leesproblemen vinden lezen vaak niet leuk, omdat dit van hen een te grote inspanning vraagt.
Doordat ze weinig lezen krijgen ze een taalachterstand.
Door deze groep een op hun behoeften toegesneden collectie te bieden, kunnen ze het leesplezier terug ontdekken. 

Ook om later te kunnen meedoen in de moderne informatiemaatschappij, is het belangrijk de kinderen aan het lezen te krijgen.
Daarvoor heeft de bibliotheek alle middelen en kennis in huis om hierin een rol van betekenis te spelen. 

Het MLP is bedoeld voor alle kinderen die niet makkelijk een boek nemen in het algemeen en specifiek voor kinderen met dyslexie, een andere moedertaal dan het Nederlands, een visuele beperking en autisme.
Ze vinden er boeken met aangepast lettertype en lay-out, luisterboeken, hoorspelen en verfilmde werken.

Nog vragen? Stel ze in de bib !

 

info-avond Dyslexie

Naar aanleiding van de opening van het Makkelijk Lezen Plein
vindt er op 4 oktober om 20 uur in de bib een lezing over dyslexie plaats.

Saskia Boets en Diego Anthoons van de Luisterpuntbibliotheek, specialisten ter zake, helpen jou met goede raad.

Wat komt aan bod?
- dyslexie: wat? hoe vaststellen?
- waarom zijn hulpmiddelen belangrijk?
- welke middelen zijn er?
- voorstelling van Daisy-luisterboeken, de anderslezen-app, dyslexiesoftware en de campagne lk haat lezen!

Een must voor ouders, zorgleerkrachten, logopedisten en alle geïnteresseerden!
Inkom gratis. 

Inschrijven via tel. 056 51 58 70 of bibliotheek@menen.be

Waar: Bibliotheek Waalvest 1 Menen

ism. Gezinsbond Menen - Luisterpunt BIB