Multimove

voor kinderen van kleuter(3j) tot 6de leerjaar

 

Welkom
Project "Multimove voor kinderen is een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen"
"Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren. Uit recent onderzoek is immers gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen.
Te vroege sportspecialisatie leidt bovendien tot eenzijdige lichaamsontwikkeling. (website www.multimove.be)

Onze mascotte is daarom op zoek naar vriendjes om samen te bewegen
hijzelf: 
  > Maakt gemakkelijk vrienden
  > Kan niet stilzitten
  > Is enthousiast en trekt iedereen mee
  > Heeft een hoog knuffelgehalte
  > Legt de lat altijd iets hoger
  > Doet elke oefening met plezier voor

 

MULTIMOVE VOOR KINDEREN BIJ DE GEZINSBOND AFDELING MENEN

De nieuwe reeks is reeds van start gegaan, maar je kan nog steeds meesporten aan een verlaagd tarief.
De reeks loot tot 19 juni 2019
Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
MULTIMOVE VOOR KINDEREN gaat door in de sporthal Vauban CC De Steiger.


Groepindeling
(de kinderen worden volgens leeftijd verdeeld onder 3 lesgevers)

  • Groep 1: 13.30u tot 14.30u kinderen 3 tot 7 jaar (*)
  • Groep 2: 14.30u tot 15.30u  kinderen 4 tot 12 jaar

Afhankelijk van aantal inschrijvingen per leeftijdsgroep kunnen de groepen wat verschoven worden.
 

Inschrijvingen:
Er kan online ingeschreven worden via onze nieuwe site klik hier
(*) 3 jarigen kunnen enkel terecht in de 1ste groep

Deelname: (vanaf 1 januari 2019)
45 euro per jaar
35 euro voor tweede en volgende kinderen in zelfde gezin
Niet leden betalen 40 euro bij per gezin (automatisch lid tot eind 2019).

BETAALD = INGESCHREVEN en storting op rekeningnr. BE86 7785 5826 3650 van Gezinsbond Menen Sport

De kinderen zijn verzekerd bij Gezinssport Vlaanderen en krijgen allen een Multimove-T-shirt.
Tegemoetkoming bij ziekenfonds mogelijk.

Moovie

Info bij:
Rita Cambier
tel: 056 40 30 44
e-mail Rita Cambier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •